kinderdag-opvang


linksstart.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Advertentie
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.linksstart.nl

Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Startpaginas maak je hier
Kinderdag opvang
kinderdag opvang Kinderdag opvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn.

Met kinderdag opvang worden in het spraakgebruik met name de formele vormen van opvang aangeduid, opvang waarvoor betaald moet worden. De informele vormen (gratis opvang door opa, oma of buurvrouw) vallen er meestal buiten. Voorbeelden van kinderopvang zijn een gastouder, een kinderdag verblijf (of crèche) of na- en buitenschoolse opvang.

In de Wet kinderdag opvang worden formele definities voor de verschillende vormen gegeven. Daarnaast bestaat er een gemeentelijke erkenning, die kan leiden tot belastingaftrek voor de ouders. In Nederland is er een beperkt aanbod van kinderdag opvang, niet qua vormen, maar qua plaatsen. Er is over het algemeen een tekort aan plaatsen in de kinderdag opvang. De wetswijzigingen in 2005 hebben er wel voor gezorgd dat de vraag afnam en dat op een enkele plaats een overschot ontstaan is. In 2007 is er weer sprake van forse wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang.

 
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal Een peuterspeelzaal enschede is in Nederland een schoolachtige opvang waar kleine kinderen van twee of drie jaar enige uren per week kunnen verblijven onder leiding van één of twee volwassenen. De inschrijving bij een peuterspeelzaal enschede is volkomen facultatief.

 
Alifa
Alifa Alifa staat voor actief burgerschap. Dat betekent dat we de inwoners van Enschede stimuleren om mee te doen, hun talenten te ontwikkelen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. Met de inwoners van de stad werkt Alifa aan maatschappelijke ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling. Alifa is daar waar de mensen zijn, op straat en in de wijk, zichtbaar, toegankelijk en dienstbaar voor inwoners, met oprechte belangstelling voor en ondersteuning aan verschillende levensfasen en diverse leefstijlen. De vaak tijdelijke ondersteuning stelt de inwoner in staat de eigen woon- en leefomgeving te beïnvloeden en eigen kracht te ontwikkelen. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van ruim 300 medewerkers en 950 vrijwilligers.

 
©2009-2013 Copyright linksstart.nl
Disclaimer


Door Ron Zuidema i.s.m kinderdag-opvang.linksstart.nl
Er staan 50 links op deze pagina.

Opmerkingen of Suggesties? Klik hier